2014. Április 19. szombat
OrientPress Klubtagság
Forródrót
klubtagjainknak
| Regisztráció a klubtagságra | Belépés
Keresés a hírekben :
Kormányrendelet a nyugellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről
[Iránytű] 2012.10.16 09:40

Elfogadták a 287/2012. (X. 11.) Korm. rendeletet a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről, mely szerint 12. november 1-jétõl – 2012. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni a nyugdíjakat. Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 134. számában.A Kormány 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2012. november 1-jétõl – 2012. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt
a) az öregségi nyugdíjat,
b) a rehabilitációs járadékot,
c) az özvegyi nyugdíjat,
d) a szülői nyugdíjat,
e) az árvaellátást,
f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
g) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
h) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
i) a korhatár előtti ellátást,
j) a szolgálati járandóságot,
k) az átmeneti bányászjáradékot,
l) a balettművészeti életjáradékot,
m) a rokkantsági ellátást,
n) a rehabilitációs ellátást,
o) a baleseti járadékot,
p) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, és
q) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot [az a)–q) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt:
ellátás], amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2011. december 31-ét követő időponttól
a) megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,
b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy baleseti járadékban részesült személyt is, ha az ellátását a januári emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának vagy baleseti járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti – változás következett be.
(4) A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2011. december 31-ét követően megállapított özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha a hozzátartozói nyugellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú nyugellátása vagy korhatár előtti öregségi nyugdíja.

2. § (1) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.
(2) Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
(3) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(5) Az emelést a 2012. november havi ellátásoknak
a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj- iegészítés helyébe lépő pótlék nélküli összegére kell végrehajtani.
(6) Ha a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megemelt ellátásra való jogosultság 2012. november 1-je előtt megszűnt, és – új ellátásra való jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt egy összegben megilleti a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összege.

3. § (1) A jogosultak számára a 2012 novemberére járó ellátásokat hivatalból emelt összegben kell folyósítani.
(2) Az 1. és 2. § alapján a 2012. január–október hónapokra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2012 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.
(3) A 2. § (6) bekezdése alapján járó összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre folyósítja
a) a megszűnt ellátás után emelésre jogosult személy részére, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban 2012 novemberében nem részesül,
b) a megszűnt ellátás után emelésre jogosult személy halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
b) a korhatár előtti ellátás,
c) a szolgálati járandóság,
d) az átmeneti bányászjáradék,
e) a balettművészeti életjáradék,
f) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások, és
g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 62. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 77 480 forint összeghatárig folyósítható együtt.”
(2) A TnyR. a következő 95. §-sal egészül ki:
„95. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről szóló 287/2012.


Megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. számában.

OrientPress Hírügynökség

   Hír megosztása iWiWen Hír nyomtatása
  Küldje el ismerősének ezt @ hírt...


Vissza
Kormányzat

VM: garantáljuk a magyar termőföld...
Május 6-án ül össze az...
Czerván: cél a tejágazat...
Magyar Államkincstár: kiemelt...
Kampány indult a kapcsolati erőszak...
Nemzetgazdaság

Tisztítják a Tisza-tavat
KSH: csökkent az engedélyezett...
Egressy-bicentenárium: emlékérmét...
Gyutai: sikeres pénzügyi évet zárt...
Elemzők szerint tovább nőhetnek a...
EU

EP-választás: bővül a Nemzeti...
Ukrajna: uniós szankciók jönnek az...
Az EP kimondta: a virágpor a méz...
Hónapok óta nő a forgalomba...
Sokkal kevesebb nejlonzsákot kell...
Első kézből

Húsvét alkalmából ételt osztanak a...
Gólyalábas pásztorok és óriási...
Továbbra is népszerű a Nemzeti...
Műemlékmentő program indul Zalában
Művészeti központtá válhat a Kepes...
Iránytű

Hogyan védjük otthonunkat az...
Beadható a kifizetési igénylés az...
Kibővül a tűzvédelmi szakvizsgára...
30-as zónák a gyermekek védelmében
Közel 1,8 milliárd forint jut...
Életmód

Cukorbetegségre is jó a mediterrán...
Böjttől húsvétig – hogyan...
Génmutáció miatt okoznak rákot a...
Egy életre okoz károkat a...
Agyi zsugorodás jele lehet az...
Látókör

Kitüntetéseket adtak át a műemléki...
Mezőgazdasági tudásközpont...
Mire jók az innovatív fényforrások?...
Nőtt az ittasan okozott balesetek...
Húsvétkor tavaszias időre...
Fókuszban

Veszélyes is lehet a húsvéti...
Inkább focista lett volna...
Sok a szó, kevés az ember - készül...
Kalandra fel, vár a vidék!
Kumin: a kormányzati kommunikáció...
Ajánló

Szombaton rajtol a Gerecse 50...
A Parapács bemutatja...
A zenei nevelésről rendeznek...
Bővül a Startup Tavasz kínálata
Budapest Jazz Orchestra ősbemutató...
Ajánló
 • Szombaton rajtol a Gerecse 50 Decathlon túra
  A Gerecse 50 az ország túrázóinak egyik legnagyobb sportrendezvénye. Most szombaton, április 19-én harmincharmadik alkalommal rajtol a mezőny a Jubileum parkból. Az elmúlt évben több mint hatezren vettek részt a teljesítménytúrán, az elmúlt harminckét évben, több mint ötvenhétezren vágtak neki az erdei utaknak. A Gerecse 50 Decathlon túra az „Egészséges Tatabányáért Program” része, így az egészséges életmódra, táplálkozásra, a környezetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet.
 • A Parapács bemutatja Bëbocsātlak című lemezét
  Lemezbemutató koncertet tart a 2012-es Fölszállott a páva című műsor győztese, a Parapács zenekar. A Bëbocsātlak című albumot először a Hagyományok Házában hallhatja majd a közönség, április 24-én este hétkor. A dalokban közreműködik Bastyúr Bertalan, Éva és Anna zenész adatközlők Szepsiből, valamint Agócs Gergely, Pál István „Szalonna” és Kubinyi Júlia is.
 • A zenei nevelésről rendeznek Szimpóziumot a Zeneakadémián
  Hogyan lehet az éneklés mindenkié? címmel nemzetközi szimpóziumot rendeznek a zenei nevelésről a Liszt Ferenc Zeneakadémián április 23. és 27. között. A konferencia négy nagy témakört ölel fel, az előadások mellett koncertek színesítik a programot.
 • Bővül a Startup Tavasz kínálata
  A Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozat februári indulása óta számos szakmai szervezet, valamint startup esemény csatlakozott a kezdeményezéshez. Már eddig is több ezer résztvevő fordult meg a programokon. A rendezvény most újabb programokkal bővül.
 • Budapest Jazz Orchestra ősbemutató
  Április 19-én, este 20 órától Csejtei Ákos, a Budapest Jazz Orchestra kiváló tenor szaxofonosának művei hangzanak el a Budapest Jazz Club-ban. Az ő ötlete alapján kerül bemutatásra egy izgalmas koncertprogram, ”A hidak városa” címmel. A nagyzenekari szvit Budapest hídjairól ihletett kompozíció, mely megszólalásában magába foglalja a hidak építészeti jellegzetességeit, formáját, hangulatát.
 
Partnereink

Technikai észrevétel

Legyen a kezdőlapom
Impresszum

Adatvédelem

Jogi nyilatkozat
© 2006 - 2014 OrientPress Hírügynökség Kft. | Készítette: Kelesys Kft.