Közigazgatás
Lezárult a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó ellenőrzése
asz.hu Kép: asz.hu
2018. március 7.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. A szervezet többek között megállapította, hogy az egyház ellenőrzési, értékelési feladatait ellátta, azonban a köznevelési közfeladatához kapcsolódó közérdekű adatok közzététele nem felelt meg az előírásoknak, ezáltal a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságát, nyilvánosságát nem biztosította.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Hit Gyülekezete az általa fenntartott köznevelési intézmények közfeladat ellátásának működési és gazdálkodási kereteit kialakította. A köznevelési feladatellátásához biztosított költségvetési támogatásokat szabályszerűen igényelte, módosította és számolta el. A kapott támogatásokat szabályszerűen fordította köznevelési intézményeinek működtetésére. Ellenőrzési, értékelési feladatait ellátta, azonban a köznevelési közfeladatához kapcsolódó közérdekű adatok közzététele nem felelt meg az előírásoknak, ezáltal a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságát, nyilvánosságát nem biztosította.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények.

Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.


A Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó az ellenőrzött időszakban az ország hét megyéjében 9 köznevelési intézmény fenntartásával és működtetésével vett részt a köznevelési közfeladat ellátásában. Az intézmények Budapesten kívül Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Ajkán, Hajdúsámsonban és Magyon láttak el oktatási-nevelési feladatokat.


A Hit Gyülekezete, mint közfeladat-ellátásában részt vevő intézményfenntartó Magyarország éves költségvetéséből támogatásra volt jogosult. A támogatás összege – a Magyar Államkincstár határozatai szerint – 2014-ben 2 milliárd 798,9 millió Ft, 2015-ben 2 milliárd 745,1 millió Ft, 2016-ban 2 milliárd 894,4 millió Ft volt.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó a köznevelési közfeladata ellátásának szervezeti és szabályozási kereteit megfelelően kialakította. Beszámolási formája és könyvvezetése megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban a köznevelési közfeladatokhoz kapott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási és elszámolási feladatokat szabályszerűen ellátta. A köznevelési feladatok ellátásához biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról naprakész, elkülönített nyilvántartást vezetett.


A fenntartott intézményei alapító okirataiban a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározta az alapfeladatokat. Jogszabályban előírt fenntartói feladatainak eleget tett, kinevezte az intézmények vezetőit, meghatározta költségvetésüket, a szabályos működésüket biztosító alapdokumentumaikat jóváhagyta.


Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Államkincstár által folyósított költségvetési támogatást a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó a köznevelési feladatokra, az intézmények működésére fordította. Biztosította a köznevelési intézmények működtetésének feltételeit.


A Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrizte, értékelte az általa fenntartott köznevelési intézmények tevékenységét. Szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét,

azonban a köznevelési közfeladat ellátásából adódó közérdekű adatok közzététele nem felelt meg

a jogszabályban és a belső szabályozásban előírtaknak. Ezáltal a fenntartott köznevelési intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt nem számolt el.


Az ÁSZ a Hit Gyülekezete vezetőjének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Következő adásunk
Téma: Az Álomfejtés című darab bemutatása – Vendég: Kováts Kriszta színművész
Ezt követő adásaink