Közigazgatás
„Ne neurotizálódjon a szervezet”
OPH Kép: pixabay.com
2016. szeptember 11.

Mind a piaci szférának, mind a közszektornak olyan folytonos változásokkal és kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek igénylik a rugalmasság és az alkalmazkodás képességét. Ehhez tud segítséget nyújtani egy tanácsadó cég ‒ mondta Komor Levente szakértő.

Ma már –‒ a kifejezőbb terminológia érdekében ‒ –változtatásmenedzsmentnek nevezett területen belül elhelyezkedő irányzat, a szervezetfejlesztés az emberi viselkedést, emberi magatartást helyezi fókuszba egy szervezet működésének vizsgálatakor, fejlesztésekor.

A cél az, hogy a szervezet ne csak profitábilis, ne csak ellenőrizhető legyen, hanem egészséges ‒ világosította fel Komor Levente, a Szent István Egyetem egyetemi docense a Rádió Orient hallgatóit. A vállalatok, a gazdálkodó szervezetek, az államigazgatás is keresi azokat az eszközöket, amelyek segítségül szolgálhatnak ahhoz, hogy a változásokhoz alkalmazkodni, a válsághelyzeteket és a kihívásokat kezelni tudják.

Az utóbbi 10 évben ehhez a pénzügyek és a menedzsment klasszikus eszköztára után az emberi munkatartásra fókuszáló eszközrendszert igyekeznek igénybe venni. „„Reményeim szerint ez egy humanizációs tendencia, és nem áll meg a profittermelő-képességnél, illetve azt is remélem, hogy közben maga az elmélet és gyakorlat is fejlődik, mert igen nagy szükség van egy emberközpontú, humanizációs tendenciára a vállalatok vezetésében, de nemcsak ott, hanem, ha tetszik a politikában, a vállalatoknál, vagy az államigazgatás bizonyos részeiben is”” ‒ –mondta az egyetemi docens.

A szervezetfejlesztés az egyik algoritmusa annak, hogy „„ne neurotizálódjon a szervezet””, a szakirodalom ugyanis „„az egészséges szervezetről, tehát nem tökéletes, nem profitábilis, nem ellenőrizhető, menedzselhető, egyszerűen szervezeti egészségről beszél””.

Kép: pixabay.com

A szervezetfejlesztés folyamata ott kezdődik, hogy egy cég vezetése ráébred arra, hogy a szervezetnél van valami probléma, hiány, a rendelkezésre álló eszköztár nem érződik elég hatékonynak, és olyan külső segítségre van szükség, amely a szervezeten belüli, emberek közötti viszonyok fontosságára felhívja a figyelmet, és ezeket fejleszteni, javítani képes.

Ennek a fejlesztési folyamatnak a sikerét az mutatja, ha egy gazdasági szervezetnél érzékelhető gazdasági hatékonyság, vagy például egy államigazgatási szervezetnél érzékelhető működési hatékonyság tapasztalható –‒ fejtette ki Komor Levente szakértő.

A szervezetfejlesztés folyamata triádikus: először történik a régi mintázatok felolvasztása, majd a tanulási fázis, végül egy lefagyasztási, újraszabályozási fázis. A vezetés továbbá egy tanácsadó csoportnak köszönhetően érvényes, objektív, külső nézőpontból megfogalmazott visszacsatolásokat kaphat.

Mielőtt egy szervezet fejleszteni kívánná magát, fontos, hogy működése alapjaiban rendben legyen, ugyanis: „„erőforrások nélkül, emberek nélkül, hitek nélkül, különböző feltételek, kizáró feltételek esetén, például egy neurotizálódott szervezetbe beavatkozni szigorúan tilos. Először a szervezetet kell nyugvópontra vinni, majd utána lehet fejleszteni””.-