Kultúra
Mária-tisztelet Kiscellben
OPH Kép: wikipedia.hu
2018. szeptember 12.

Kiscell a 18. században zarándokok tömegét vonzotta, hiszen itt helyezték el a híres mariazelli kegyszobor hiteles másolatát ‒ közölte korábban a Rádió Orienten Gucsa Magdolna, a Kiscelli Múzeum közönségkapcsolati munkatársa.

Szeptember 12-e Szűz Mária nevenapja. Magyarországon a Mária-kultusza közel egyidős a keresztény hit felvételével. Mária oltalmába hazánkat összesen 4 alkalommal ajánlották: először az örökös nélküli Szent István király 1038. augusztus 15-én, majd 1317-ben Károly Róbert, harmadik alkalommal I.Lipót miután 1693-ban Budát és a Délvidék visszafoglalta a töröktől és végül 1896-ban Ferenc József a millennium évében. A leghíresebb Mária-kegyhelyek: Fátima, Guadalupe, Lourdes, Loreto, vagy Mariazell. Magyarországon a török kiűzését követően a 17-18. században számos zarándokhely jött létre, ezek közül is a Szűz Mária tiszteletére felszentelt kiscelli kegyhely Marizell második legnagyobb hazai filiájának tekinthető.

Óbudát 1659-ben I. Lipót adományozta Zichy István veszprémi és vázsonyi várkapitánynak, azonban a család csak 1686-ban, Buda visszafoglalását követően telepedhetett le a birtokon. A Kiscelli dombon azért épült kolostoregyüttes, mert a birtokos Zichy család úgy döntött, búcsújáróhelyet alapít. A búcsújáróhely alapításának története körül több legenda kering. Az egyik úgy tartja, hogy miután

1622-ben Zichy Pál Bethlen István fogságába esett Veszprémben, felesége váltotta ki a rabságból, de a várkapitány mégis Szűz Máriának tulajdonította szabadulását, ezért bilincseit elvitte Mariazellbe

‒ ismertette Gucsa Magdolna. Mint mondta, a stájerországi zarándokhellyel való kapcsolat szorosságára utal a hely elnevezése: Kiscell, régi német nevén Klein-Mariazell. A kegyszoborról egy hiteles másolatot készítettek, a reprodukciót hozzáérintve az eredetihez, ezzel szimbolikusan átadva a kegyelemközvetítő szerepet. Ezt a szobrot a Remetehegyen először egy fakápolnában helyezték el. Az idő múlásával nemcsak a környékbeliek, de Közép–Magyarország településeiről is egyre több zarándok érkezett Kiscellbe a különböző búcsújáró-napok alkalmával, ezért ezen alkalmak zavartalan lebonyolításához egy szerzetesrendre volt szükség ‒ mutatott rá a Kiscelli Múzeum közönségkapcsolati munkatársa.

Kiscelli Madonna szobor
Forrás: Kiscelli Múzeum

Ebben az időben Óbuda főterén a trinitárius rend telepedett le, amely a 18. században hazánkban több rendházat is alapított. A szerzetesek éjjel három órakor keltek, fehér ruhát viseltek és szamárral közlekedtek.

A francia származású szerzetesrend feladata a rabságban sínylődő keresztények kiváltása volt.

Zichy Péter először az óbudai kastélya közelében található romtemplomot szánta a rend tagjai számára, akik viszont a zarándokok által kedvelt kiscelli kápolnára tartottak igényt. 1738-ban megszületett a megállapodás, ezt követően a templomot és a kolostort egy bécsi építész, Johann Entzenhoffer tervezte. Gucsa Magdolna szerint Kiscellben megközelítőleg 30-35 szerzetes élt, a mindennapi életüket az ima határozta meg, a fő funkciójuk a búcsújáróhely üzemeltetése volt, miséztek és bort is termeltek. A trinitárius rend végét II. József 1783-as rendelete jelentette, amelyben betiltotta azok működését, amelyek nem rendelkeztek tanító vagy gyógyító funkcióval. Kiscell elveszítette vallási jelentőségét, az épület pedig visszaszállt a hadikincstárra.

A Madonnát végül a Szent Péter és Pál templomban helyezték el, a szószék Solymárra került.

MÁRIA- ÜNNEPEK

Január 1. - SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

Január 23. - MÁRIA ELJEGYZÉSE

Február 2. - URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Március 25. - URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA - GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Július 2. - SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL - SARLÓS BOLDOGASSZONY

Július 16. - KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY

Augusztus 5. - SZŰZ MÁRIA RÓMAI FŐTEMPLOMA - HAVAS BOLDOGASSZONY

Augusztus 15. - NAGYBOLDOGASSZONY – SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Szeptember 8. - SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY) - KISASSZONY NAPJA

Szeptember 12. - SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

Szeptember 15. - A FÁJDALMAS SZŰZ - HÉTFÁJDALMÚ SZŰZANYA

Október 7. - RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

Október 8. - SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA

November 21. - SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA

December 8. - SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

Következő adásunk
Kőbányai Híradó
Ezt követő adásaink