Közigazgatás
Elismeréseket adott át a NAIH
OPH Kép: NAIH
2019. január 28.

Az adatvédelem napja alkalmából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékéremmel ismerte el a Wolters Kluwer Hungary Kft. és Bendik Tamás elnöki főtanácsadó munkáját. A hatóság az ezüst emlékéremmel az adott évben az adatvédelem és/vagy információszabadság területén végzett példamutató tevékenységet, aktivitást díjazza – ismertette a Rádió Orienten Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke.

Január 28-án ünnepeljük az adatvédelem nemzetközi napját, melyet első alkalommal 2007-ben rendeztek meg az Európa Tanács úgynevezett 108-as Egyezménye aláírásának 25 éves évfordulója alkalmából - mondta el Péterfalvi Attika elnök.

A NAIH ez alkalomból kiadott közleménye szerint Magyarországon az adatvédelem és információszabadság a rendszerváltás következtében és azt segítve megjelenő alkotmányos értékek, melyek a magyar társadalom tudatában igen hamar gyökeret vertek. Szerencsések vagyunk, hiszen az információs jogok filozófiája a magyar jogi kultúrához igen közel áll – különösen a magánszférát védő adatvédelem esetében. A 2018 májusától az uniós országokban közvetlenül alkalmazandó uniós adatvédelmi rendelet – a GDPR –, és párja, a nemzeti jogba átültetést igénylő bűnügyi irányelv egy új fejezetet nyitott az adatvédelem történetében. Az uniós acquis részévé vált adatvédelmi reformcsomag célja, hogy az uniós polgárok személyes adatainak kezelését egységes és koherens szabályozás biztosítsa. A mögöttes cél pedig – nyíltan kimondva – az uniós versenyképesség fenntartása, javítása.

Nagyon fontos feladat - mint írják -, hogy az új adatvédelmi szabályrendszer minden érintetthez érthetően elérjen. Ebben nyújt segítséget a "Magyarázat a GDPR"-ról címmel megjelent szakkiadvány, melynek feladata, hogy jogászok és egyéb érdeklődők számára pontos eligazítást, iránytűt nyújtson egyes részletkérdésekben is, illetve rávezessen arra a logikára, ami ennek a speciális jogterületnek a sajátja.

Az idén két emlékérem átadására került sor, az egyiket Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer ügyvezető-igazgatója kapta. Az EU adatvédelmi rendeletének kötelező alkalmazása és az infotörvény módosítása kapcsán egy új Kommentárt jelentetett meg az adatkezelők számára, „Magyarázat a GDPR-ról” címmel. Munkája nagyon fontos, mert bemutatja, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság eljárását milyen jogszabályok fogják meghatározni. A másik díjazott Bendik Tamás, aki korábban az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott szakmai tanácsadóként, majd 2013-tól megbízott osztályvezetőként. Oroszlánrésze volt a magyar tárgyalási érdekek képviseletében, illetve az adatvédelem általános szakmai területén is jelentős munkát végzett. A GDPR elfogadásával még nem zárult le a feladata, munkája a szektorális adatkezelési törvényeknél is elengedhetetlen, már csak azért is, mert minden olyan információval rendelkezik, amelyek túlmutatnak a GDPR elfogadott szövegén. A kitüntetettek január 25-én ünnepség keretében kapták meg az elismerést – mutatta be a díjazottakat Péterfalvi Attila.

Téma: Az Adatvédelem Napja és a NAIH Emlékérem átadása
Vendég: Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A műsort vezeti: Adorján András
01:58 Január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja
03:04 Idén két NAIH emlékérmet adtak át
04:13 Díjat kapott Kézdy Katalin ügyvezető igazgató asszony
09:04 Díjat kapott Bendik Tamás tanácsadó
13:33 Már történt bírság kiszabása a GDPR alapján
22:00 A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
33:37 Az MTVA székházban történtekről
Most adásban
Téma: Építésgazdasági stratégia – Nagy Gyula elnök, Magyar Mérnöki Kamara, Kun Gábor elnök, Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat és Szántó László elnök, Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat
Ezt követő adásaink