Közigazgatás
Átadták a 2019. évi kőbányai elismeréseket
OPH Kép: wikipédia
2019. június 30.

A kőbányai Szent László Napok (június 27-30.) keretében adták át csütörtökön a 2019. évi kerületi elismeréseket a Kőrösi Kulturális Központban tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen. Szent László-díjat kapott Kinczler Irén evangélikus lelkész, Kőbánya díszpolgára lett Debreczeny István mérnök. Posztumusz díszpolgári címben részesült Dreher Antal (1810-18639), a Dreher Sörgyárak alapítója.

A Szent László Napok Kőbánya kiemelkedő hagyományőrző rendezvénye, a csütörtöki ünnepi esemény pedig a háromnapos kerületi ünnep nyitánya, melyen D. Kovács Róbert Antal polgármester adta át a 2019.évi elismeréseket a kerület kiválóságainak.

Mint az ünnepi rendezvényen elhangzott, a kőbányai önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kerületben élő, dolgozó, alkotó nagyszerű teljesítményt nyújtó kiválóságokat elismerje.Ők azok, akik Kőbányáért, az ott élőkért dolgoznak, akik elismerést, hírnevet hoznak a kerületnek.Teszik ezt csendesen, nap mint nap, gyermeket nevelnek, időseket gondoznak, művészeti tevékenységükkel kápráztatnak el mindenkit, gyógyítanak, példát mutatnak.Teszik ezt elhivatottságból, szeretetből, családi, baráti segítséggel, támogatással.A 2019-es javaslatok mindegyike kiváló életutat, remek közösséget mutatott be, kiválasztani a kiválók közül a legkiválóbbakat a döntéshozók felelőssége.Felelősség, hiszen a díjazottak példát állítanak a közösség felé.

A kerület idei kitüntetettjeit és a jelenlévőket D. Kovács Róbert Antal polgármester köszöntötte:

Kőbánya védőszentjét sokoldalú uralkodóként tartja számon nemzeti emlékezetünk. Ő a csodatévő, akinek nyomában víz fakadt az erdőben, ő a vitéz lovag király, aki holtából feltámadva aprította a tatárokat a székely hadakélén. Ő a szigorú a szigorú törvényhozó, aki akasztással vagy csonkítással büntette a tolvajokat. De ő a kegyes, istenfélő király is, akiről azt olvassuk a Képes Krónikában, hogy uralkodásával a mennyei haza kiérdemlésére törekedett.Akinek neve azt jelenti magyarul, hogy Isten adománya a népnek. Szent László egy olyan közösség irányítását vette át,amely identitásváltás közben volt.Hiányoztak a szilárd alapok, ideológiai, erkölcsi, és jogi értelemben is. Koppány és István hívei párhuzamos társadalmakat alkottak, a kettősség a király családját is átjárta, az apai nagyapa, Vazul maga is lázadt az új rend ellen.A világnézeti és rokoni viszályokkal teli ország válaszúthoz érkezett Szent László idejében.Számára nem volt kérdés, hogy kutak mentén áldozzon-epogány szokás szerint, vagy a keresztények Istenéhez fohászkodjon-e támaszért. Személyes hite és a politikai ésszerűség azon az úton indította el, amelyet az államalapító jelölt ki, Szent István művét Szent László végezte be.Teljesítményét már a kortársak is méltatták, a korabeli emlékezetpolitika eszményképpé formálta, a katolikus egyház pedig a legmagasabb elismeréssel honorálta példamutatását, amikor a szentek közé emelte.

Szent László ünnepén Kőbánya közössége is példaképeknek adományoz elismerést.

Olyan személyiségeknek, akik Szent Lászlóhoz hasonlóan mások fölé magasodtak, olyan személyiségeknek, akiknek a belső iránytűje ugyanolyan bizonyossággal mutatja az utat, mint egykor a lovagkirályé. Mert állhatatosság és megingathatatlan hit kell ahhoz, hogy egy evangélikus teológusnő több mint harminc évet várjon a Luther-kabátra.Számára nem státuszszimbólum volt a lelkészi viselet, hanem teológiai bizonyságtétel.Bátorság és elhivatottság kellett ahhoz, hogy egy fiatalember az 1960-as években a szocializmus helyett a katolicizmus építését és az egyházi, nemzeti hagyományok kutatását válassza.Kurázsi nélkül sörmintát sem lehetett csempészni üregesen kialakított sétapálcában, kurázsi nélkül a Kőbányai Serház Társaságban sem lehetett meglátni a magyar sörgyártás jövőjét.Ha nincs elhivatottság, Dréher Antal öröksége és vele Kőbánya egyik márkaneve odaveszett volna.De az 1980-as években is volt olyan ember, akinek újító szakértelme értéket mentett.

Ha már megemlítettem a Luther-kabátot, úgy illik, hogy beszéljek a névadójáról is. Luther Márton azt vallotta,hogy „Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk”. Önök ezt eszik, amikor nem mondanak le a kitaszítottakról, amikor a kerekesszékekben élőknek fejlesztenek,amikor sportigazgatóként az „Aranyfejű” csatár emlékét is ápolják, amikor a magyar táncot vagy a honvédelem ügyét népszerűsítik.És akkor is, amikor palacsintakígyót sütnek a gyerekeknek, vagy az ország legjobb fagyijának receptúrájával kísérleteznek.Az Önök életútját méltató kiadványban van egy visszatérő szó, az a szó, amelyet Luther körülírt, Teréz anya pedig megnevezett,s ez a szó szeretet.

A szeretet sosem külső kényszer, hanem mindig belső késztetés.

Önöknek sem adták parancsba, hogy szeressék a betegeiket, a diákjait, a híveiket, vendégeiket, ügyfeleiket.Egy mondatban talán meg sem tudnák válaszolni, hogy miért teszik, s nincsenek ezzel egyedül,időnként még a legnagyobbak is megtorpannak. Petőfi is gondolkodott azon, hogy mit is szeret az őszben,és minden bizonnyal a feleségében. Ha filozófus lett volna, itt le is teszi a tollat és addig nem is veszi fel,amíg nem találja meg a megalapozottnak vélt okfejtést.De ő költő volt, aki úgy hagyta nyitva a kérdést, hogy közben a magyar romantikus líra egyik legszebb versével adta meg rá a választ.Mi is úgy vagyunk, mint Petőfi, nekünk sincs rövid válaszunk a szeretetre.Ha lenne, az Önökről szóló kiadvány egyetlen mondatból állna, de válaszunk azért van, ez pedig az elismerés.Amikor átnyújtom a Szent László díjat, a Díszpolgári címet, a Kőbányáért díjat, a Kőbánya szolgálatáért emlékérmet, az elismerő címeket, az ágazati elismeréseket, és amikor feltűzöm a zászlószalagot, egy közösség szeretetét fejezem ki áldozatos munkájukért. Szent László Isten adománya volt a magyar nemzetnek,Önök pedig Isten adományai Kőbánya népének.Megtiszteltetés, hogy együtt szolgálatok Önökkel.

Több évtizedes lelkészi munkássága, példaértékű emberi magatartása elismeréseként Szent László-díjat vehetett át Kinczler Erzsébet evangélikus lelkész.

A Kőbányai Sörgyár megújulása, kiemelkedő vállalattá válása érdekében végzett tevékenysége, valamint kiváló szakmai tudása, vezetői kvalitása elismeréseként Kőbánya Díszpolgára címben részesült Debreczeny István vegyészmérnök, okleveles gazdasági mérnök.

Posztumusz Díszpolgári címet adományozott kerület Dreher Antalnak a kőbányai sörgyártás fellendítése és világhírűvé tétele elismeréseként.

Kőbányáért díjat kapott Bánóczky Előd plébános a hitélet és a gyülekezet megerősítéséért végzett munkáért, Katona Csaba és családja a közösségért végzett munkájukért és Nagy István,Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója.

Kőbánya Szolgálatáért emlékérmet vehetett át több évtizedes, kiemelkedő kisgyermek-nevelői tevékenysége elismeréseként Molnár Györgyné, a Kőbányai Manóvár Bölcsőde pedagógusa.

Az ünnepi eseményen adták az elismerő címeket és az ágazati elismeréseket is.

Az ünnepségen a képviselőtestület döntése értelmében a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére a kőbányai önkormányzat zászlószalagot adományozott, melyet D. Kovács Róbert Antal polgármester tűzött a csapatzászlóra.

Most adásban
Téma: Nagyszabású földértékesítési programot indít az Agrárminisztérium - szakmai szimpózium – Dr. Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium; Pergő Margit Berhida polgármestere, a TÖOSZ társelnöke; Tóth János elnök, Jegyzők Országos Szövetsége
Ezt követő adásaink