Belföld
Bíró László születésnapja lesz a Magyar Innováció Napja
OPH Kép: valhu.hu
2019. október 3.

A Valor Hungariae Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség közös szervezésében 2019. október 2-án Bíró László feltaláló születésének 120. évfordulója alkalmából Tudományos Fórumot tartottak a Bálnában. A rendezvény célja a magyar innovációról való diskurzus, hol tartunk ma, milyen lehetőségeink vannak nemzetközi színtéren, valamint a Bíró László Magyar Innovációs Díj megalapításának bejelentése volt.

Szőcs Géza köszöntőjében üdvözölte, hogy a magyar feltalálóknak is lett ünnepnapja, végre intézményessé vált elismerésük. A nagyfokú tudás, a sokáig tartó koncentrálás, a képesség a másként látásra, teszi kivételessé az innovátorokat – fejezte ki elismerését a költő, politikus. A Valor Hungariae Zrt. igazgatóságának elnöke bejelentette, kezdeményezte, hogy

Bíró László tiszteletére szobrot állítsanak és mielőbb utca viselje a nevét.

Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke úgy fogalmazott: a rendezvény jól kiegészíti azoknak a fontos eseményeknek a sorát, amelyeket az Innovációs Szövetség eddig is támogatott. Az akadémikus véleménye szerint

a program fő küldetése az egyéni feltalálókra, tudósokra való figyelem ráirányítása.

Elmondta, hogy számára az innovátor kifejezés többet jelent, mint feltaláló, mert jelentéstartalmilag egy hosszú folyamatot jelöl, azt, hogy az ötlettől, a megvilágosodásból hogyan lesz olyan termék, amely megjelenik a piacon, a szolgáltatásban, vagy hasznára lehet az emberiségnek. Bíró László jelképe, példaképe ennek a folyamatnak – állapította meg a kutató-professzor.

Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár bevezetőjében áttekintette az elmúlt száz év híres magyar feltalálóit, találmányait, mintegy aláhúzva a magyar szellemi tőke nagyságát. Előadásában ismertette, hogy jelenleg a kutatás-fejlesztési kiadások tekintetében az EU országaihoz képest kissé elmaradásban vagyunk, a V4 országok tekintetében 2. helyen áll Magyarország. Szabadalmi statisztikákkal el vagyunk maradva, mert a szabadalmaztatás nehézkes, ezáltal a bejelentések száma csökken, tehát e téren vannak sürgető teendőink – vélekedett az államtitkár. Az alapkutatási rendszerek átalakításával kapcsolatban, az iparfejlesztés koordinációjában, az egyetemek, kutatóintézetek esetében már sok pozitív változás történt, de a magyar innovációktól a versenyképességhez vezető utat járhatóvá kell tenni, ez a legfőbb feladat – vélekedett a Pécsi Tudományegyetem volt rektora. A mai nap jelentőségét a professzor szintén aláhúzta, egyúttal jelezte, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium zászlajára tűzte a feladatot, hogy

egy új, sikeres innovációs éra tudjon Magyarországon megnyílni.

Rubik Ernő feltaláló, egyetemi tanár egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de üdvözlő sorait, üzenetét elküldte. Ezt Szamosi Katalin ügyvédnő tolmácsolta, aki annak a Szabadalmi Ügyvédi Irodának a vezetője, akikkel Rubik Ernő 45 éve együtt dolgozik, akik a mai napig képviselik a Rubik brand-et szerte a nagyvilágban.

A játéktervező nagyon fontosnak tart minden, a hazai innováció támogatását célzó kezdeményezést. Számára az edukációban rejlik a pártfogás lehetősége, az óvodától az egyetemig tartó fejlődési szakaszban a természetes kíváncsiság a fő hajtóerő, ezért kell az innováció támogatásának is fő terepéül tenni az oktatást. Rubik Ernő hozzátette: a sikeres innováció feltétele pedig a nemzetköziség.

A verseny és a tudás ugyan nem ismer határokat, de korlátokat igen.

Ezeknek a korlátoknak a leküzdésében a legnehezebb kihívás az a bonyolult útvesztő, amely a jó ötlet és annak piacra kerülése között van – ebben kell segíteni a mai innovációt – vélekedett a Rubik Stúdió igazgatója.

OPH

A „dízel pápájának” tartott Anisits Ferenc, korunk egyik nemzetközileg is legismertebb magyar mérnöke, akinek az autóiparban sok nemzetközi szabadalom fűződik a nevéhez, előadásában hangsúlyozta, különbség van az invenció és az innováció között. Az invenció találmány, amiből akkor lesz innováció, ha az a gyakorlatban is megvalósul.

Az innováció kétségkívül a fejlődés motorja és a jólét záloga

– állapította meg az Ernst Blickle díjas szakember. Beszélt az innováció fontos társadalomalakító szerepéről, ezzel kapcsolatban kiemelte a korszakalkotónak tartott találmányokat: gőzgép, vasút és acél, elektronika, kémia, petrolkémia, motorizáció, autók, információs technológia. A sok országban munkája révén megfordult Anisits Ferenc érzékletes történelmi és nemzetközi összefoglalást adott az innováció fejlődéséről, egyes országok módszereiről. Nem ért egyet azzal, hogy kis országként az innováció tekintetében is kicsinek kell lenni, elmondta, hogy Magyarország a világon a 3. helyen áll a kreativitást tekintve, ezt kihasználandó haladéktalanul létre kell hozni egy innovációs klímát. Ehhez szükség van természetesen az oktatásra, a kis- és középvállalkozásokra és a médiára is, de mindenekelőtt egy paradigmaváltásra. Nagy lehetőséget lát a hálózatos klaszterek kialakításában, amelyekben ki lehet aknázni az innovációs potenciált – mutatott rá a fejlődés irányára a professzor.

Vértes Ákos vegyész, a George Washington Egyetem kémia, biokémia és molekuláris biológia professzora, az Amerikai Nemzeti Feltalálók Akadémiájának választott tagja, aki 30 éve az Egyesült Államokban dolgozik, könnyedebb oldaláról közelítette meg az innováció kérdését. Azt az edisoni gondolatot emelte ki, hogy

amire a világnak szüksége van, azt kell csinálni.

Ez persze sok területet fed le: környezetvédelem, energiaigények, táplálkozás, mezőgazdasági kihívások, egészségügy stb. Ezeket befolyásolják a piac, az energiaforrások, hogyan alakulnak a politikai tényezők, milyen változások történnek a környezetvédelem ügyében.

A kutató ismertette Bíró László szabadalmának, a golyóstollnak a világhírig vezető útját, annak kereskedelmi sikerét boncolgatva. Vértes Ákos a közönségnek bemutatta egyik szabadalmát, a lézeres ablációt, amelyet egy tanítványával a laboratóriumában fejlesztettek ki. Ezt elsősorban azért tette, hogy érzékeltesse, az innovációt lehet és kell is tanítani.

Bojár Gábor fizikus, az 1982-ben alapított Graphisoft tulajdonosa, mint a nemzetközileg egyik legismertebb magyar cég képviselője, a siker mibenlétét állította előadásának középpontjába.

A szakértelem, a kényszer, a szerencse együttállását nevezte meg sikereik kulcsaként.

A Széchenyi-díjas szakember röviden vázolta a cég alapításának kezdetét és a mai, világpiacon vezető pozíciót betöltő vállalat tevékenységét. Mostanra termékeiket mintegy 80 országában használják építészek, építőipari szakemberek és a világ 3D-ben tervezett épületeinek több mint felét Graphisoft szoftverekkel készítik. A BIM műfajt az építészetben a Graphisoft találta ki, bár a nevet nem ők adták – mutatott rá értékeikre a menedzser. A siker titka a folyamatos innováció, a tudományos és üzleti világ közötti szakadék átlépése. Bojár Gábor szerint az innovációt a piaci verseny tudja legjobban ösztönözni.

Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy

minden év szeptember 29-én, Bíró László születésnapján tartják meg a Magyar Innováció Napját

és jövő évtől kiosztják a Bíró Lászlóról elnevezett innovációs díjat, amelyet egy kuratórium ítél oda.

A tudományos fórum résztvevőit video-üzenetben köszöntette Bíró Marianna, Bíró László Argentínában élő leánya. Magyar nyelvű beköszönés után angol nyelven fejezte ki háláját minden magyar tudósnak, feltalálónak, akinek része volt abban, hogy édesapja születésnapja legyen a Magyar Innováció Napja és róla díjat nevezzenek el.

OPH

A konferenciát követően Szőcs Géza megnyitotta a Bíró László tudományos munkásságát reprezentáló kiállítást és bemutatta a feltaláló kevéssé ismert művészi oldalát is festményei által.

Téma: Magyar Innováció Napja
Megszólal: Szőcs Géza, Szabó Gábor, Bódis József, Rubik Ernő, Anisits Ferenc, Vértes Ákos, Bojár Gábor, Lepsényi István, Bíró Marianna
Szerkesztő-riporter: Négyessy Márta, a műsort vezeti: Adorján András
01:22 Szőcs Géza, a Valor Hungariae Zrt. igazgatóságának elnöke
03:20 Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
07:33 Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár
13:38 Rubik Ernő feltaláló, egyetemi tanár
16:36 Anisits Ferenc gépészmérnök, a „dízel pápája”
26:56 Vértes Ákos vegyész, a George Washington Egyetem professzora
34:05 Bojár Gábor fizikus, a Graphisoft tulajdonosa
39:42 Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója
Következő adásunk
Téma: COVID-19 tapasztalatok adatvédelmi szemmel – Péterfalvi Attila elnök
Ezt követő adásaink