OPH
A férfiakat is verik? - A családon belüli erőszak III.
OrientPress Hírügynökség
2011. december 16.

A partnerek közötti erőszakkal végződő konfliktusok nyilvánosságra kerülő adatai szerint a nők áldozatok, a férfiak elkövetők. A férfiak bántalmazottként, áldozatként elvétve szerepelnek az aktákban. Ha nő kezétől éri őket sérelem, ezt kollektív társadalmi elhallgatás övezi. Dr. Tamási Erzsébet kriminológus a férfiak bántalmazásának tabuját feszegeti kutatásaival.

- Tamási Erzsébet az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, olyan tanulmányok szerzője, mint a Nemek és bűnözés, A családon belüli erőszak vizsgálatának története, a Bűnös áldozatok, A családon belüli erőszak férfi szereplői. Az OrientPress Hírügynökség tőle érdeklődött a férfiakat ért zaklatásról, bántalmazásuk előfordulásáról, természetéről. - Miért kell képviselni a férfiakat a családon belüli erőszakkal kapcsolatban?
- A családon belüli erőszak esetei többnyire csak a nők oldaláról látszanak. A nők biológiai szerepüknél fogva a kapcsolatok, az intim szféra felelőseinek érzik magukat. Szeretnének azonnal férjhez menni, családot alapítani. A férfiakat viszont nehezebb belevinni a házasságba. A párkapcsolatban viszont megfordul a helyzet a házasság a férfiak számára védőfaktor, a stabil kapcsolatban élő férfiak tovább élnek, kevesebb a beteg, az öngyilkos és bűnöző közöttük. A nők számára a házasság sokkal stresszesebb, mert ebben a viszonyrendszerben övék a nagyobb felelősség a családon belül zajló állapotokért (a férfiak házon kívül viselik a felelősséget), és hamar megjelenik az elégedetlenség, a depresszió. Ezért lehetséges, hogy a válások döntő többségét évtizedek óta a nők indítják.

- Mi a véleménye a Patent Egyesület tapasztalatáról, amely szerint a bíróság, a hivatalok patriarchálisan működnek, ezért nem veszik komolyan a női panaszosokat, akik így jogi-szociális támaszra szorulnak (lásd előző cikkeinket: www.http://www.orientpress.hu/92129, http://www.orientpress.hu/92196)?
- A „patriarchális” társdalomra, a „férfiuralomra” kenni a családi és a nemek közötti társadalmi problémákat nemcsak téves, de veszélyes álláspont. A nők jobb érdekérvényesítő képességgel bírnak, egyszerűen áldozati szerepük folytán. Sokkal toleránsabb irántuk a társadalom apraja-nagyja, a nők érdekeiért, fizetésükért, egészségükért, egyenjogúságukért harcol a világ. Miközben a férfiak jogairól szó sem esik, alig kapcsoljuk össze testi-lelki állapotukat az egyenjogúsággal. Nem is szólva arról, hogy minden devianciában, az öngyilkosságtól, az alkoholizmuson át ők állnak a statisztikák élén. A férfiaknak korlátozottabbak a lehetőségeik, ha például elveszítik az állásukat, nemcsak belebetegednek, de családfőként alkalmatlan szereplőkké lesznek. A nők otthon is maradhatnak, kevésbé viseli meg őket, ha munkahelyet kell váltani, vagy egy ideig otthon kell maradniuk. Ami pedig a bíróságok és hivatalok nőellenességét illeti, nagy kétséggel fogadom, Bizonyára elő lehet keresni egyedi eseteket mindkét oldallal szembeni elfogultságra is, de tendenciózus „patriarchalitásra” aligha mutatható fel bizonyíték, az ellenkezőjére inkább. Közismert, hogy a válás vesztesei az apák, döntően a nők viszik a gyereket és lakást, vagyont, no és a gyerektartást.

- Mit mutatnak az adatok a családon belüli erőszak elkövetőinek nemi arányáról?
- A nők, bár sokkal kevesebb bűncselekményt követnek el, de annak döntő többségét családtagjaik ellen teszik, míg a férfiak inkább idegenekkel szemben erőszakosak. Közel 30 százalékos a férfiak ellen elkövetett erőszakos esetek aránya a családon belül. Ez az Országos Kriminológiai Intézet felméréséből derült ki 2005-ben, amely felmérés mindenféle családon belüli erőszakról számot adott. A nők által elkövetett fizikai erőszak férfi áldozatai szinte kivétel nélkül bűnösnek tartották magukat, nem akarták feljelenteni az erőszakos nőket, akik viszont korántsem jogos védelmi helyzetben cselekedtek. Így el sem jutnak ezek az esetek a bíróságig. Társadalmi felfogás, a filmekben is ezt láthatja: női erőszak nem erőszak. A nő pofont is adhat, attól még pozitív hős marad. Ha férfi emel kezet, biztos, hogy negatív szereplő.

- Melyek a férfiak elleni erőszak tipikus esetei, illetve helyzetei?
- Két típusú elkövetőt és áldozatot ismerünk. Az egyik csoport, melyben a 35-60 közötti nők és férfiak az elkövetők. Diszfunkciós családok, munkanélküli párok, többszöri elválás, alkoholizmus a jellemző. Az ilyen párkapcsolatokban 3-5 év után kezdődik az erőszak, először az ágytól válnak meg, azt követi a férfiak kocsmázása, a nők elégedetlensége, amit a pénztelenség csak tovább mélyít. A másik típusba az érettségizett, vállalkozó családok tartoznak, ahol a férfi hirtelen tönkremegy. A konfliktus hullám az előzőhöz hasonlóan folytatódik...

- Előfordulhat, hogy a nők ugyanúgy „verekszenek”?
- Nemzetközi családkutatások azt mutatják, hogy a családon belüli erőszak 50-50 százalékos a nemek között. „A nők csak visszaütnek, védekezésből” – szokták mondani. Ez nem bizonyított. A helyzet az, hogy kölcsönös erőszakról van szó.

- Nem lehet kijelenteni, hogy a férfiak agresszívabbak?
- Minden ki lehet jelenteni, ettől még semmi sem változik. A nők éppúgy képesek az erőszakra és meg is teszik, bár tagadhatatlanul kevesebb alkalommal, vagy nem derül fény az esetre, leginkább azonban a férfiak nem vállalják, hogy bántalmazottak.

- Tud segíteni a jog a konfliktuskezelésben?
- Veszélyes dolog bűnbakot keresni és mindenért a férfiakat tenni felelőssé. A jog pedig nem alkalmas párkapcsolati, társadalmi problémák megoldására. A magyar büntetőjog a családon belüli erőszak minden szegmensét büntetni képes, de megelőzésre nem alkalmas. A családon belüli erőszak nem jogi probléma, sokkal inkább gazdasági és a nemek közötti sokszor mesterségesen szított konfliktusok lecsapódása. És mindez eredményezi a szeretet hiányát, erre pedig nem létezik jogszabály.

- Mik a tapasztalatai az erőszakot okozó konfliktusok természetét illetően?
- A konfliktusok lényegét egyetlen kérdés határozza meg: elégedett vagyok-e a szereppel, amit fölvettem. Ha nem, akkor előbb-utóbb a másikra fogom. Amelyik pár meg tud állapodni abban, hogy hogyan, milyen szerepelosztásban élik az életüket: ott kevesebb a konfliktus. Keresztényeknél alapvető a házasság tisztelete, ezért ott kevesebb a konfliktus. Azt nem állítom, hogy boldogabbak is. A legtöbb adatunk bántalmazó férfiról érkezik be hozzánk, könnyű testi sértésről. A férfi bántalmazottak esetében nagyon nagy a látencia. A nők bántalmazása a hálószobában történik, a férfiakat pedig általában a konyhában bántalmazza párjuk, mikor épp kezében a krumplipucoló kés...

Harmath Artemisz
-